Krav

Ifølge færdselslovens § 56 skal man have kørekort for at køre bil. En af betingelserne for at få kørekort er, at man skal modtage undervisning i henhold til den obligatoriske undervisningsplan hos en godkendt kørelærer og derefter bestå en køreprøve. Forløbet opdeles i en teoretisk og en praktisk prøve.

Lovens mindstekrav er 29 lektioner a mindst 45 minutter i teoretiske emner + 24 lektioner af mindst 45 minutter i praktisk kørsel (Bil). Heraf 4 lektioner på manøvrebane og 4 lektioner på glatbane. Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Du må erhverve dig et kørekort til kategori B (alm. bil), når du er fyldt 17 år. Kørekort er normalt gyldigt i 15 år, og giver ret til at føre følgende:

  • person-/ varebil på højst 3,5 tons
  • bil med højst 8 siddepladser foruden førerpladsen
  • tilkoblet påhængsvogn på højst 750 kg
  • 3-hjulet motorcykel (men ikke 2-hjulet motorcykel)
  • traktor/ motorredskab
  • registreringspligtig knallert

Det er tilladt at starte undervisningen til kategori B (alm. bil) 3 måneder før du fylder 17 år.

Du kan gå op til teoriprøven en måned før du fylder 17 år.

Men den praktiske prøve kan tidligst aflægges den dag, du fylder 17 år.

Teoriprøve

Prøven er skriftlig og har en varighed på ca. 30 minutter. Prøven består af en serie af justitsministeriets godkendte lysbillede sæt med indtalte spørgsmål, der gengives på lydbånd med tilhørende 2-4 svarmuligheder. Eleverne skal vælge mellem svarene ved afkrydsning (ja/ nej) på et udleveret skema. Før prøven bliver deltagerne vejledt om prøvens gennemførelse og vilkår.

Du har bestået prøven til almindelig bil, hvis du har besvaret 20 rigtige ud af 25 lysbilleder.

Der er 12 elever til prøve ad gangen. Prøven afholdes hos Politiet og foregår normalt hos:

Nordsjællands Politi
Prøvestensvej 1
3000 Helsingør.

Umiddelbart efter teoriprøven vil den prøvesagkyndige meddele resultatet og aflevere et bedømmelsesskema.

HUSK! Prøvelokalet lukkes ved aftalte mødetid. Elever, som møder for sent, kan ikke få adgang og skal have berammet en ny prøve mod gebyr.

Til teoriprøven skal du medbringe følgende:

1. Ansøgning om kørekort (udleveres af din kørelærer 30 min før prøven starter).
2. Dit pas og evt. tidligere udstedt kørekort (sygesikringsbevis samt billede ID godkendes også som legitimation).
3. Din lektionsplan (logbog) – udleveres af din kørelærer 30 min før prøven starter.

Bestillingen af prøven

Det koster kr. 600,- i prøvegebyr til Politiet for den teoretiske og praktiske prøve tilsammen.

Der kan opstå ventetid hos Politiet til teoriprøven, normalt 2-4 uger. Derfor bestiller vi din teoriprøve i samråd med dig efter du har været igennem teorimodul nr. 7.

For at bestille teoriprøven skal vi bede dig om at aflevere følgende til din kørelærer:

1. Lægeattest (koster kr. 300–400 hos din praktiserende læge).
Husk at tage et vellignende billede med til lægen (35X45 mm). Lægen afleverer lægeattesten og billedet tilbage til dig i en lukket kuvert. Kuverten må IKKE åbnes!
2. Kopi af dit sygesikringsbevis.
4. Bevis for gennemført 8 timers Færdselsrelateret Førstehjælpskursus.
Når din teoriprøve er bestilt, får du direkte besked fra din kørelærer.
Den praktiske prøve bestilles lige så snart du har bestået den teoretiske prøve.

Praktisk prøve

Den praktiske prøve gennemføres i en godkendt skolevogn, som du har øvet dig i hidtil og kender. Under kørslen sidder den prøvesagkyndige ved siden af eleven. Der skal køres efter de anvisninger om rute og manøvrer, som den prøvesagkyndige giver. Disse anvisninger gives tydeligt og i så god tid, at eleven kan opfatte og forstå dem. Hvis der er noget i anvisningerne, man ikke forstår eller er i tvivl om, bør man spørge den sagkyndige frem for at gøre noget forkert. Den prøvesagkyndige må i øvrigt ikke tvinge eleven ud i unormale færdselssituationer.

Prøven har normalt en varighed pa ca. 30- 45 minutter. Enkelte mindre alvorlige fejl kan ikke i sig selv medføre, at prøven bedømmes som ikke-bestået, idet kørslen skal vurderes som helhed. Kontrol af bilens lovpligtige udstyr indgår som et led i den praktiske prøve.

Umiddelbart efter prøven får du besked på, om du har bestået. Du får et midlertidigt kørekort med det samme, når du består.

Bestillingen af den praktiske prøve

Den teoretiske prøve skal være bestået, for man kan bestille og kan gå op til den praktiske prøve. Da der kan være ventetid til den praktiske prøve (normalt 2-4 uger), bestiller Select Køreskole oftest prøven umiddelbart efter at du har bestået den teoretiske prøve. Det er kørelærerens ansvar at evaluere forløbet og i samråd med dig at indstille dig til den praktiske prøve.

Til den praktiske prøve skal du medbringe følgende:

1. Dit pas og evt. tidligere udstedt kørekort (sygesikringsbevis/andet billede ID godkendes som legitimation)

Vær opmærksom på…

at “lovpakken” indeholder 4 x 45 minutter på manøvrebane, 4 x 45 minutter på glatbane og 16 x 45 minutter på vej i skolevognen (sammenlagt 24 kørelektioner). Du skal huske at det er et absolut minimumsantal lektioner, og det er de færreste elever, som kan nøjes med dette timetal. En gennemsnitlig elev har behov for ca. 2 – 6 ekstra kørelektioner, som afregnes direkte med kørelæreren.
Bemærk! at du til den praktiske prøve selv skal betale leje af skolevogn som er kr. 800,-. Beløbet dækker køreprøven, gennemgang af teknikken, samt kørsel med sagkyndig.

Andre omkostninger udover lovpakke pris er følgende:

Lægeattest:
Bestilles hos din praktiserende læge, husk at medbringe et stk. godkendt pasfoto.
ca. kr. 300,-

Teori prøve:
Dækker teori- og praktisk køreprøve gebyr til staten.
Betales hver gang man dumper én af prøverne.
kr. 600,-

Pasfoto:
Et stk. pas-foto (størrelse 35 X 45mm)
ca. kr. 40,-

Praktisk prøve:
Dækker 60 min kørsel for køreprøven, gennemgang af teknik samt kørsel med prøvesagkyndig.
Betales direkte til køreskolen på selve prøvedagen.
kr. 1000,-

Ekstra kørelektioner af 45 min:
Betales direkte til kørelæreren efter endt lektion.
kr. 400,-

Ekstra kørelektioner af 60 min:
Betales direkte til kørelæreren efter endt lektion.
kr. 500,-

Adgangskode

Giver adgang til www.teoriundervisning.dk i 4 mdr samt mulighed for beståelsesgaranti. Kun til 1. gangs erhververe.

kr. 300,-

Førstehjælp: 
8 timers godkendt færdselsrelateret førstehjælpskursus
kr. 600,-

Diverse kørekort pakker:

Kontrollerende prøve:
2 lektioner af 45 min praktisk kørsel, berammelse samt booking af prøver
4 mdr. adgang til teoriundervisning.dk,
opvarmning samt afholdelse af praktisk prøve og billeje.
Ialt kr: 2.700

Generhverv:
2 lektioner af 45 min praktisk kørsel, berammelse samt booking af prøver,
4 mdr. adgang til teoriundervisning.dk,
opvarmning samt afholdelse af praktisk prøve og billeje.
Ialt kr: 2.700

Særlig køreundervisning:
Teoriundervisning, 8 praktiske kørelektioner af 45 min,
opvarming samt afholdelse af praktisk prøve og billeje.
Ialt kr: 6.400,-

Erhvervskort:

Interaktiv teori

4 x 60 min kørelektioner

Billeje til én praktisk prøve

Ialt kr: 3.550,-

Husk at melde afbud i god tid til aftalte køretimer

Aflysning af køretid, skal senest ske dagen før kl. 18.00.

Ved akut sygdom, senest kl. 07.00 på selve dagen, hvor du skulle have kørt.

Udeblivelse fra 1 lektion (uden at melde afbud efter reglerne) = afregning for 1 kørelektion a kr. 400,-.

Udeblivelse fra 2 lektioner (uden at melde afbud efter reglerne) = afregning for 2 kørelektioner a kr. 800,-.

Forretningsbetingelser

Betaling 

Lovpakken betales på en gang da den indeholder en rabat. Beløbet betales kontant på skolen eller over netbank.

Fortrydelse

Du har ret til at fortryde købet af lovpakken hos Select Køreskole. I så fald bliver beløbet refunderet på følgende måde:

– Efter start på teoriundervisning.

Det betalte beløb minus 2500,-

– Efter Manøvrebane.

Det betalte beløb minus 5000,-

– Efter start på kørelektioner.

Det betalte beløb minus 5000,- for teori og manøvrebanekursus, samt det antal kørte kørelektioner til den enhver tid gældende køretime sats. Der er ingen krav på tilbagebetaling hvis regnestykket overstiger det faktiske betalte beløb.

Kravet om refusion skal ske senest et år efter købet. Derefter kan der ikke stilles krav om tilbagebetaling.