Krav

Ifølge færdselslovens § 56 skal man have kørekort for at køre bil. En af betingelserne for at få kørekort er, at man skal modtage undervisning i henhold til den obligatoriske undervisningsplan hos en godkendt kørelærer og derefter bestå en køreprøve. Forløbet opdeles i en teoretisk og en praktisk prøve.

Lovens mindstekrav er 29 lektioner a mindst 45 minutter i teoretiske emner + 24 lektioner af mindst 45 minutter i praktisk kørsel (Bil). Heraf 4 lektioner på manøvrebane og 4 lektioner på glatbane. Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Du må erhverve dig et kørekort til kategori B (alm. bil), når du er fyldt 17 år. Kørekort er normalt gyldigt i 15 år, og giver ret til at føre følgende:

  • person-/ varebil på højst 3,5 tons
  • bil med højst 8 siddepladser foruden førerpladsen
  • tilkoblet påhængsvogn på højst 750 kg
  • 3-hjulet motorcykel (men ikke 2-hjulet motorcykel)
  • traktor/ motorredskab
  • registreringspligtig knallert

Det er tilladt at starte undervisningen til kategori B (alm. bil) 3 måneder før du fylder 17 år.

Du kan gå op til teoriprøven en måned før du fylder 17 år.

Men den praktiske prøve kan tidligst aflægges den dag, du fylder 17 år.

Teoriprøve

Prøven er skriftlig og har en varighed på ca. 30 minutter. Prøven består af en serie af justitsministeriets godkendte lysbillede sæt med indtalte spørgsmål, der gengives på lydbånd med tilhørende 2-4 svarmuligheder. Eleverne skal vælge mellem svarene ved afkrydsning (ja/ nej) på et udleveret skema. Før prøven bliver deltagerne vejledt om prøvens gennemførelse og vilkår.

Du har bestået prøven til almindelig bil, hvis du har besvaret 20 rigtige ud af 25 lysbilleder.

Der er op til 12 elever til prøve ad gangen. Prøven afholdes hos Færdselsstyrelsen på adressen:

Porthusvej 7
3490 Kvistgård

Umiddelbart efter teoriprøven vil den prøvesagkyndige meddele resultatet og aflevere et bedømmelsesskema.

HUSK! Prøvelokalet lukkes ved aftalte mødetid. Elever, som møder for sent, kan ikke få adgang og skal have berammet en ny prøve mod gebyr.

Til teoriprøven skal du medbringe følgende:

1. Ansøgning om kørekort (udleveres af din kørelærer 30 min før prøven starter).
2. Dit pas og evt. tidligere udstedt kørekort (sygesikringsbevis samt billede ID godkendes også som legitimation).
3. Din lektionsplan (logbog) – udleveres af din kørelærer 30 min før prøven starter.

Bestilling af prøven

Det koster kr. 1000,- i prøvegebyr til Færdselsstyrelsen for den teoretiske og praktiske prøve tilsammen.

Der kan opstå ventetid hos Færdselslsstyrelsen til teoriprøven, normalt 3-6 uger. Derfor bestiller vi din teoriprøve i samråd med dig efter du har været igennem teorimodul nr. 7.

For at bestille teoriprøven skal vi bede dig om at aflevere følgende til din kørelærer:

1. Lægeattest (koster kr. 300–400 hos din praktiserende læge).
Husk at tage et vellignende billede med til lægen (35X45 mm). Lægen afleverer lægeattesten og billedet tilbage til dig i en lukket kuvert. Kuverten må IKKE åbnes!
2. Kopi af dit sygesikringsbevis.
4. Bevis for gennemført 8 timers Færdselsrelateret Førstehjælpskursus.
Når din teoriprøve er bestilt, får du direkte besked fra din kørelærer.
Den praktiske prøve bestilles lige så snart du har bestået den teoretiske prøve.

Praktisk prøve

Den praktiske prøve gennemføres i en godkendt skolevogn, som du har øvet dig i hidtil og kender. Under kørslen sidder den prøvesagkyndige ved siden af eleven. Der skal køres efter de anvisninger om rute og manøvrer, som den prøvesagkyndige giver. Disse anvisninger gives tydeligt og i så god tid, at eleven kan opfatte og forstå dem. Hvis der er noget i anvisningerne, man ikke forstår eller er i tvivl om, bør man spørge den sagkyndige frem for at gøre noget forkert. Den prøvesagkyndige må i øvrigt ikke tvinge eleven ud i unormale færdselssituationer.

Prøven har normalt en varighed pa ca. 30- 45 minutter. Enkelte mindre alvorlige fejl kan ikke i sig selv medføre, at prøven bedømmes som ikke-bestået, idet kørslen skal vurderes som helhed. Kontrol af bilens lovpligtige udstyr indgår som et led i den praktiske prøve.

Umiddelbart efter prøven får du besked på, om du har bestået. Du får et midlertidigt kørekort med det samme, når du består.

Bestillingen af den praktiske prøve

Den teoretiske prøve skal være bestået, for man kan bestille og kan gå op til den praktiske prøve. Da der kan være ventetid til den praktiske prøve (normalt 4-6 uger), bestiller Select Køreskole oftest prøven umiddelbart efter at du har bestået den teoretiske prøve. Det er kørelærerens ansvar at evaluere forløbet og i samråd med dig at indstille dig til den praktiske prøve.

Til den praktiske prøve skal du medbringe følgende:

1. Dit pas og evt. tidligere udstedt kørekort (sygesikringsbevis/andet billede ID godkendes som legitimation)

Vær opmærksom på…

at “lovpakken” indeholder 4 x 45 minutter på manøvrebane, 4 x 45 minutter på glatbane og 16 x 45 minutter på vej i skolevognen (sammenlagt 24 kørelektioner). Du skal huske at det er et absolut minimumsantal lektioner, og det er de færreste elever, som kan nøjes med dette timetal. En gennemsnitlig elev har behov for ca. 2 – 6 ekstra kørelektioner, som afregnes direkte med kørelæreren.

Bemærk! at du til den praktiske prøve skal betale leje af skolevogn samt 60 min opvarmningstime som pt er på kr. 1500,-.

Myndighederne kan ændre kravene løbende til både teoriprøven og den praktiske prøve. Vi anbefaler at man følger vores facebook side for nyeste regler og krav og hvis man er tvivl, så kontakt køreskolen.

Det er til enhver tid elevens eget ansvar at sætte sig ind i de gældende regler og krav ved de enkelte prøver.