Kære bil-elev

I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve.
Den finder sted umiddelbart forud for selve kørslen.

Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. Under kontrolprøven skal du undersøge, og selv tage stilling til, om de anførte lovkrav til bilen er opfyldt, herunder skal du kunne forklare, hvordan kontrollen udføres. Prøven er først og fremmest en prøve i dine praktiske færdigheder.

For at sikre at du består kontrolprøven og dermed sparer unødige store ekstraudgifter til en ny praktisk prøve, har vi udarbejdet nedenstående, som nøje beskriver de krav, der stilles til din bil-tekniske viden.

Sæt dig derfor grundigt ind emnerne herunder og spørg din kørelærer, hvis du er i tvivl om noget.

BREMSER

 • Driftsbremsen (fodbremsen) skal være hurtig, sikker og virksom.
 • Skal kunne standse bilen ved alle hastigheder og belastninger.
 • Driftsbremsen virker på alle 4 hjul.
 • Nødbremsen er typisk den ene kreds i 2-kreds bremsesystemet, skal kunne standse bilen sikkert og virksomt hvis den ene kreds i driftsbremsen svigter.
 • Parkeringsbremsen er mekanisk, dvs. den fungerer ved hjælp af en trækstang og wire forbindelse. Den skal kunne holde bilen på en 18 % stigning og virker på et hjulpar, typisk baghjulene.

KONTROL AF DRIFTSBREMSEN.

 • Pedalen skal have en ru trædeflade, og må ikke vakle fra side til side.
 • Der skal være 1 cm. frigang i topstilling, det er din garanti for bremserne ikke hænger og bliver defekte.
 • Pedalvandring. Pedalen må højst kunne trykkes halvvejs ned fra top til bund.
 • Der skal være fast modstand, og pedalen må ej synke når den holdes nedtrådt.
 • Bremseforstærker kontrolleres sådan: Sluk motoren. Pump bremsen 5-6 gange (trykudligning), hold trykket på bremsen og start motoren…pedalen skal synke.
 • Bremsevæske mellem min. og max. Eller kontrollampe slukkes ved start.

STYREAPPARATET

 • Styreapparatet skal være let, hurtigt og sikkert. Rattet skal let kunne drejes, fra yderstilling til yderstilling, uden ujævn modstand eller mislyde ved lav hastighed.
 • På moderne biler må der ikke være ratslør. Hjulene skal straks følge rattets bevægelser. Du kontrollerer ved at starte bilen og drejer lidt på rattet mens du kikker på hjulet i venstre side. ved kontrol af højre side skal du have en til at hjælpe ( evt. den køreprøvesagkyndige)
 • Servo væske mellem min. og max. Eller kontrollampe ikke tændt.

LYGTER, REFLEKSER OG HORN

 • Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, samtlige lygter skal kunne lyse.
 • Pærer korrekt isat. Kan ses på lys/mørke grænsen.
 • Lygte par ens lysstyrke.
 • Nærlys skal oplyse vejen min. 30 m. frem, skal være asymetrisk, samt må ikke blænde (1% hældning) hvidt eller gult lys.
 • Fjernlys skal oplyse vejen min 100 m. frem. Hvidt eller gult lys.
 • Positionslys skal kunne ses på 300m. afstand. Hvidt eller gult lys.
 • Baglys. Rødt lys, skal kunne ses på 300m afstand.
 • Stoplys. Rødt lys(3 stk.), skal være væsentlig kraftigere end baglygterne, ca. 3-4 gange så kraftige.
 • Nummerplade lys. Nummerpladen skal tydeligt kunne aflæses på 20m, afstand. Hvidt lys.
 • Reflekser. Min. 2 stk. bagpå. Røde. Skal være godkendte. Ej trekantede. (kun på påhængsvogne)
 • Blinklys skal være gult. Der skal være 6 stk. Skal blinke mellem 60 og 120 gange pr. min og skal kunne ses tydeligt i sollys.
 • Havariblink er en kontakt som tænder alle 6 blinklygter samtidigt.
 • Horn skal have en klar konstant tone. Må ikke kunne forveksles med et udrykningskøretøj !

DÆK

 • Der findes 4 typer; RADIAL, DIAGONAL, VINTER OG PIGDÆK.
 • Nyere biler bruger RADIALDÆK.
 • Bilen skal være udstyret med samme type dæk på alle hjul. Gerne 2 forskellige mærker, men så parvis ens på samme aksel.
 • Dækkene skal være monteret i korrekt omløbsretning. Evt. vist med en pil og påskriften “ROTATION” på siden af dækket.
 • Pigdæk må kun bruges fra 1. nov. – 15 april.
 • Der skal være min. 1,6 mm. dækmønster, evt. målt på slidindikatorer.
 • Dækket skal være pumpet op til et lufttryk svarende til bilens instruktionsbog.

MOTOREN

 • Må ikke være tilsølet af udsivende olie. (brandfare) og må ikke udvikle unødig støj og røg.

UDSTØDNING

 • Skal være tæt (kulilten skal ledes væk fra bilen), og skal være ophængt i bøjler og stropper.
 • Den tjekkes ved at stoppe udstødningsgassen med en klud eller sko. Du skal nu høre om gassen slipper ud andre steder, end hvor det skal.