Gode råd og tips til teoriprøven

Forbered dig til teoriprøven

Inden teoriprøven skal du have modtaget din teoriundervisning. Som enhver anden prøveforberedelse, er det vigtigt at du øver dig på forskellige prøver på internettet.
Selvom du har lært alle regler og har øvet dig på teoriprøver, kan det alligevel ske at du får for mange fejl i teoriprøven. Det kan skyldes den måde prøven er lavet på (stillbilleder) og den måde spørgsmålene er formuleret på. Måske finder du løsningen her.

Når der kommer et billede…

1: Læg først mærke til hvor du er i billedet (du kører som regel bilen).
2: Dernæst registrerer du systematisk hvad der er på billedet – ikke tage stilling til det, kun registrere.
3: Så kommer startoplysningerne “du kører 40 km/t, der er ingen kørende bagude, hvordan vil du fortsætte…”
Nu findes der kun det du har set på billedet. Det der er læst op, er noget du ved fordi du har set det eller gjort det. Det svarer til at du kommer kørende, ser ting, reagerer på dem og pludslig fryser vi billedet og spørger “hvordan vil du fortsætte?”

Hvor hurtigt kører du?

Hvis du får at vide hvor hurtigt du kører, skal du også ligge mærke til hvor hurtigt du må køre. Du skal altid kører med den højest tilladte og forsvarlige hastighed. Det betyder, at hvis du får at vide, at du kører 40 km/t på en vej hvor du må køre 50 km/t, så har du allerede sat farten ned med 10 km/t. Det vil f.eks. ofte være tilstrækkelig fartnedsættelse til et sving, med mindre vejen er smal, glat eller lign.

Kører cyklisten og hvor hurtigt?

For at vide om cyklisten kører eller holder stille, skal du se på fødderne. I teoriprøven kører cyklisten når fødderne er på pedalerne og holder stille når mindst en fod er på jorden.
I teoriprøven kører cyklister med en hastighed svarende til en gennemsnits cyklist, ca. 20 km/t.

Særlig opmærksom

Du skal være særlig opmærksom på ting der har betydning for din kørsel de næste 2-3 sekunder. Hvis du bremser for noget (f.eks. børn), så skal du ikke være særlig opmærksom på ting, som kommer efter det du bremsede for – de ting vil du ikke længere nå frem til indenfor 2-3 sekunder.

Er der frit bagude i sidespejlet?

Hvis du skal sætte igang eller skifte vognbane og du kan se i sidespejlet at der er frit bagude, så skal du normalt ikke udføre manøvren med det samme. Du skal jo først orientere dig ved at se bagud og afdække den blinde vinkel.
Hvis du derimod får at vide at der er frit bagude, så er det noget du ved fordi du har orienteret dig korrekt. Derfor kan du godt udføre manøvren, hvis forholdende iøvrigt er ok.

Er der ikke frit bagude i sidespejlet?

Så skal du normalt ikke sætte igang eller skifte bane.

Forhold dig til hvert enkelt spørgsmål og svar på det

Du skal svare på hvert enkelt spørgsmål og ikke vente på eet spørgsmål som indeholder alle de korrekte svar. (Se næste punkt)

Siger du dig selv imod?

Hvis du siger ja til at fortsætte med uændret hastighed og siger ja til at flytte foden til bremsen, så har du en fejl i et af spørgsmålene. Flytter man foden til bremsen fortsætter bilen ikke med uændret hastighed.
Der findes flere spørgsmål hvor du kan komme til at sige dig selv imod.

Simple spørgsmål

Det kan sagtens ske, at du synes spørgsmålene er for nemme, som i eksemplet nedenunder. Pas på du ikke begynder at lede efter et problem som ikke er der. Nogen gange er det bare nemt. F.eks:
Du har ubetinget vigepligt og der er både biler, cykler, knallerter, motorcykler og fodgængere som du skal holde tilbage for.
Spørgsmål nr. 1: “Vil du holde tilbage for biler?”. Svaret er JA
Spørgsmål nr. 2: “Vil du holde tilbage for cykler?”. Svaret er JA
Spørgsmål nr. 3: “Vil du holde tilbage for knallerter?”. Svaret er JA
Spørgsmål nr. 4: “Vil du holde tilbage for motorcyklen?”. Svaret er JA
Fire gange JA og videre til næste billede.

Svar hurtigt

Når du øver dig, så prøv at svare med det samme spørgsmålet kommer. Undgå at bruge for lang tid på eet spørgsmål.
Sæt dit kryds også selvom den rigtige løsning nogle gange kommer til sidst. Har du sat dit kryds, så ved du hvad du skal rette.

I tvivl?

Er du i tvivl om svaret, så følg din første indskydelse (du har hørt svaret før). Sæt dit kryds, glem spørgsmålet og vær klar til det næste billede.
Der er mindst 50% sandsynlighed for at dit kryds er sat rigtigt. Men hvis du bruger for lang tid på et billede, så er det næsten 100% sikkert at du ikke er klar når det næste billede kommer og derfor får fejl i de næste billeder.